İçeriğe git

DAÜ KENT-AG ile DAÜ-KAEM 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Nedeniyle Ortak Etkinlik Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ KAEM) 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü nedeniyle çevrim içi olarak ortak panel gerçekleştirdi. 8 Kasım 2021, Pazartesi günü, saat 17.00’de MS Teams üzerinden yapılan söz konusu panel DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Müge Rıza ve Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Talat Zrilli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 

“Kent, Mekan ve Toplumsal Cinsiyet” konusu ile gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selda Tuncer, KKTC’de çok az konuşulan fakat günümüzde çağdaş şehircilik yaklaşımlarının temelini oluşturan ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının da bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden dünyadaki ve ülkedeki kentlerin durumunu tartıştı.  

Panelde, toplumsal cinsiyetin kenti ve kamusal mekanları deneyimleme biçimlerine etkisi, farklı kesimlerden kadınların kent hakkı, toplumsal cinsiyet kaynaklı eşitliksizlikler ve pandemi döneminin yarattığı yeni koşullar ve zorluklar üzerinde duruldu. Panelde, kentte yaşayan kadınların kentteki kamusal alanlara güvenle erişebilme, kentin sunduğu hizmetlerden faydalanabilme ve kenti, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme haklarını kullanabilme konusunda KKTC’de ve Türkiye’de birçok eksiklik olduğu tespiti yapılırken bu noktalarda neler yapılabileceği tartışıldı.