İçeriğe git

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı (Türkçe) (B.A., 4 Yıl)

Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ref. Ders Kodu Ders Adı Ders Lab Tut. Kredi ECTS Syl.
Dönem 1
A4711 EGIT101 Eğitime Giriş 2 - - 2 3
A4712 EGIT106 Eğitim Felsefesi 2 - - 2 3
A4713 TARH101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2 - - 2 3
A4714 ENGL151 İngilizce İletişim - I 2 - - 2 3
A4715 TREG113 Türk Dili - I 3 - - 3 5
A4716 ITEC112 Bilişim Teknolojileri 2 2 - 3 5
A4717 OOEG103 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 3 - - 3 5
A4718 OOEG105 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım 2 - - 2 3
Dönem 2
A4721 EGIT211 Eğitim Sosyolojisi 2 - - 2 3
A4722 EGIT102 Eğitim Psikolojisi 2 - - 2 3
A4723 TARH102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi - II 2 - - 2 3
A4724 ENGL152 İngilizce İletişim - II 2 - - 2 3
A4725 TREG114 Türk Dili - II 3 - - 3 5
A4726 GKSD01 Genel Kultur Secmeli Dersi I 2 - - 2 3
A4727 OOEG104 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 3 - - 3 5
A4728 OOEG106 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim 2 - - 2 5
Dönem 3
A4731 EGIT316 Türk Eğitim Tarihi 2 - - 2 3
A4732 EGIT216 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 - - 2 3
A4733 EGIT001 Seçmeli Ders 2 - - 2 4
A4734 AE001 Alan Seçmeli Dersi - I 3 - - 2 4
A4735 OOEG211 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi 3 - - 3 6
A4736 OOEG213 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi 3 - - 3 5
A4737 OOEG215 Okul Öncesi Eğitim Programları 3 - - 3 5
Dönem 4
A4741 BOTE211 Öğretim Teknolojileri 2 - - 2 3
A4742 EGIT219 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 - - 2 3
A4743 EGIT002 Seçmeli - II 2 - - 2 4
A4744 GKSD02 Genel Kultur Secmeli Dersi II 2 - - 2 3
A4745 OOEG308 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 - 2 3
A4746 AE002 Alan Seçmeli Dersi - II 3 - - 2 4
A4747 OOEG216 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi 3 - - 3 4
A4748 OOEG218 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitim 3 - - 3 3
A4749 OOEG220 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama 2 - - 2 3
Dönem 5
A4751 EGIT412 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 - - 2 3
A4752 EGIT313 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 - - 2 3
A4753 EGIT003 Seçmeli - III 2 - - 2 4
A4754 GKSD03 Genel Kultur Seçmeli Dersi - III 2 - - 2 3
A4755 AE003 Alan Seçmeli Dersi - III 3 - - 2 4
A4756 OOEG313 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi 3 - - 3 4
A4757 OOEG315 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme 3 - - 3 4
A4758 OOEG317 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları 3 - - 3 5
Dönem 6
A4761 EGIT315 Eğitimde Ahlak ve Etik 1 4 - 3 3
A4762 EGIT321 Sınıf Yönetimi 2 - - 2 3
A4763 EGIT004 Seçmeli - IV 2 - - 2 4
A4764 GKSD04 Genel Kültür Seçmeli Dersi - IV 1 2 - 2 3
A4765 OOEG321 Çocukta Davranış Yönetimi 2 - - 2 -
A4766 OOEG312 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi 3 - - 3 5
A4767 OOEG208 Çocuk Ruh Sağlığı 3 - - 3 5
A4768 OOEG316 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı 2 - - 2 3
Dönem 7
A4771 OOEG423 Öğretmenlik Uygulaması - I 2 6 - 5 12
A4772 EGIT416 Okullarda Rehberlik 2 - - 2 3
A4773 EGIT005 Seçmeli - V 2 - - 2 4
A4774 AE005 Alan Seçmeli Dersi - V 3 - - 2 4
A4775 EGIT482 Karakter ve Değer Eğitimi 2 - - 2 3
A4776 OOEG411 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi 3 - - 3 4
Dönem 8
A4781 OOEG424 Öğretmenlik Uygulaması - II 2 6 - 5 15
A4782 EGIT418 Konu Alan Ders Kitabi Incelemesi 2 2 - 3 3
A4783 EGIT006 Seçmeli - VI 2 - - 2 4
A4784 AE006 Alan Seçmeli Dersi - VI 3 - - 2 4
A4785 OOEG410 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları 3 - - 3 4