İçeriğe git

2022-01

2022/1-1.

 Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 05.01.2022 tarihli toplantısında karantina ve izolasyon süreçlerinin yeniden düzenlenmesine istinaden, Üniversitemiz personel ve öğrencinlerinin karantina ve izolasyonlarının aşağıdaki şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

COVID-19 pozitif kişiler:

İzolasyon süresi 7 gündür. Yedinci günün sonunda hastalara kontrol PCR testi yapılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 14 günde sonlandırılır. İzolasyon süresi tamamlanmadan yapılan PCR sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Yakın temaslı kişiler:

COVID-19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler (Jannsen için 2 doz; diğer aşılar için 3 doz), semptom takibi yaparak maskeli olarak hayatlarına devam edecektir.  Bu kişiler semptomları olmamaları halinde 5. gün; semptomları olmaları halinde daha erken antijen testlerini yapacaklardır.

Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7. günün sonunda PCR testi yaptıracaklardır. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir. Pozitif olması halinde pozitif hasta takip süreci başlayacaktır.

2022/1-2.

Omicron varyantının ülkemizde görülmesiyle birlikte tüm KKTC genelinde yüksek oranda bulaş görülmesi ve olası olguların erken saptanmasının kurum içi bulaşmanın önelenmesinde önemli olması nedeniyle üniversitemizde tam aşılı kişilerden haftada 1; aşısız veya eksik aşılı kişilerden 72 saatte bir negatif antijen sonucu istenmesinin devam edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2022/1-3.

10 Ocak 2022 tarihinden itibaren, 17 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan dönem sonu sınav haftasını da kapsayacak şekilde;

  1. Uygun maske kullanımı ve fiziksel mesafe kurallarına uyulması,
  2. Sınav merkezlerinde kimlik kontrolü ile birlikte aşı (adapass) ve antijen testi kontrollerinin yapılması,

 hususlarına azami uyum gösterilmesine

OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.