İçeriğe git

2021-06

2021/06-1.

12-18 Kasım 2021 haftasında KKTC’de ve üniversitemizde COVID-19 vakalarında görülen artışı takiben 18.11.2021 tarihli Pandemi Kurulu toplantısında alınan “tam aşılı bireylerin haftada bir antijen/PCR testi yaptırmaları” ile ilgili kararın sınav haftası bitiminden sonra da bir sonraki değerlendirmeye kadar devam etmesinin önerilmesine OY BİRLİĞİ İLE karar verilmiştir.

GEREKÇE:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi verilerine göre KKTC genelinde, COVID-19 vakalarının 22-28 Eylül’den itibaren günümüze kadar artarak seyrettiği görülmektedir. Özellikle, 100,000’de toplam vaka sayısının 331.41 olarak bildirildiği 10-16 Kasım haftasından sonra, 17-23 Kasım ve 24-30 Kasım haftalarında bu sayı sırasıyla 510,99 ve 516,79 olarak rapor edilmiştir (https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19/BULA%C5%9EICI-HASTALIKLAR-%C3%9CST-KOM%C4%B0TES%C4%B0-COVID-19-HAFTALIK-SALGIN-RAPORU).

Ada geneli ile paralel olarak üniversitemizde de 12-18 Kasım haftasında olgu sayısında bir miktar artış (toplam 38 olgu) olmuştur. Hem ülke genelindeki hem de üniversite içerisindeki artışa paralel olarak, 18.11.2021 tarihinde Kurulumuz tarafından aşılı öğrencilerin de kapalı alanlara girişte en son 7 günlük antijen/PCR test sonucu ibraz etmeleri gerektiği önerilmiştir. Aşılı öğrencilere test zorunluluğunun getirilmesi, öğrencilerin kalabalık alanlarda daha az bulundukları bir dönem olan ara dönem sınav haftasına denk gelmiştir. Bu dönemi kapsayan 19-25 Kasım tarihlerinde üniversitemizde saptanan toplam olgu sayısı 28’e gerilemiştir (bknz. COVID-19 Rapor (30.11.2021). Ancak, ülke genelinde bulaşmanın yüksek oranlarda seyrettiği bu dönemde üniversitede görülen vaka sayısındaki azalma eğiliminin özellikle kampüs içerisinde daha kalabalık ortamların olduğu ders döneminde de bir süre takip edilmesi, alınmış olan önlemlerin (aşılılardan test istenmesi gibi) kontrollü bir şekilde kaldırılması açısından önemlidir. 

2021/06-2. KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 27.11.2021 kararına istinaden,  6 Aralık 2021 tarihinden itibaren Biontech/Moderna/Astra Zeneca aşılarının 2. dozlarının üzerinden 6 ay; Sinovac (2 doz)/Jahnsen (tek doz) aşılarının üstünden 3 ay geçen kişiler pekiştirme dozlarını yaptırmamaları durumunda “aşısız” olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle, pekiştirme dozlarını yapan öğrencilerin pekiştirme dozlarını gösteren güncel aşı sertifikalarını öğrenci portalına yüklemeleri ile ilgili duyurunun yapılması gerektiğine

OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.