İçeriğe git

2021-05

2021/05-1. DAÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nde yüz yüze yapılacak olan Danışmanlık ve Rehberlik seansları için tam aşılı öğrencilerin de seanstan en fazla 72 saat önce yapılmış negatif antijen test sonucu ibraz etmeleri; personelin ise haftada bir antijen testi yaptırması gerektiğine,

GEREKÇE: Psikolojik hizmetler sırasında gizlilik ilkesi (dışarıdan görülmeme ve duyulmama) nedeniyle kapıların tamamen kapalı; pencerelerin ise sadece üstten yarı açık olacak şekilde yapılması gerekliliğinden seans sırasındaki havalandırmanın etkili olamayabileceği için hem danışanların hem de personelin sağlığının güvence altına alınması.

2021/05-2. Tam aşılı öğrencilerin ve personelin antijen testi ile taramalarının Sağlık Merkezi ile istişare edilerek başlatılmasına,

OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.