İçeriğe git

2021-02

2021/02-1. “Doğu Akdeniz Üniversitesi COVID-19 Pandemisi Rehberi ve Eylem Planı” nda belirtilen olası vaka, kesin vaka ve temaslı/yakın temaslı durumlarında aşağıdaki süreçlere uyulmasının önerilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Olası Vaka/Kesin Vaka:

  • Kişi kendini izole ederek Pandemi Koordinatörlüğü’ne bilgi vermelidir.
  • Kişi PCR testi yaptırmalı ve test sonucu çıkana kadar kendini izole etmelidir (üniversiteye gelmemeli).
  • Test sonucu negatif çıkarsa, üniversiteye dönüp/dönmeme konusunda Sağlık Merkezi çatısı altında kurulacak olan Pandemi Koordinatörlüğü’nün görüşüne göre karar verilmelidir.
  • PCR testi pozitif çıkan kişiler (kesin vaka) doğrudan KKC Sağlık Bakanlığı tarafından takibe alınıp izolasyona alınacaktır.

Temaslı/Yakın Temaslı:

  • Bir kişinin temaslı/yakın temaslı olduğunu bildirmesi ve izin istemesi durumunda, Pandemi Koordinatörlüğü’ne bilgi verilmelidir. Pandemi Koordinatörlüğü, KKTC Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip ekibi ile istişare ederek karantina gerekliliğini doğrulamalıdır. KKTC Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip ekibinin karantina gerekliliği görmemesi durumunda, Pandemi Koordinatörlüğü’nün görüşü alınarak kişilerin işe devam edip etmemesine karar verilmelidir.

2021/02-2. Öğrenci ve personelin tam aşılı olduklarını aşı sertifikaları ile merkezi bir sistem (ör., personel portalı) üzerinden kanıtlamalarının şart olduğuna ve  bunun için uygun bir sistemin oluşturulmasının önerilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

GEREKÇE:DAÜ COVID-19 Pandemisi Rehberi ve Eylem Planı” ’nda açık bir şekilde belirtildiği gibi, kampüste hizmet veren veya hizmet alan bireyler arasında COVID-19 test gerekliliği açısından farklılık olacağından (aşısız kişilerin kapalı alanlara girebilmek için 72 saatlik test sonucunu ibraz etmeleri; aşılı kişilerde sadece genel taramalar yapılması), gerekli planlamanın yapılabilmesi için aşılanmış bireylerin durumlarını ispat etmeleri gerekmektedir. Kişisel nedenlerle aşı durumunu kanıtlamak istemeyen bireylerin dönem boyunca “aşısız kişi” kapsamında değerlendirileceği öğrenci ve personele bildirilmelidir.

2021/02-3. Oryantasyon günleri ile ilgili olarak, Aktivite Merkezi İdari Amiri ile iletişime geçilerek, gerekli olan yer işaretlemeleri, afişler ve posterler ile ilgili olarak bir organizasyon yapılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

2021/02-4. Öğrenciler için hazırlanmakta olan “DAÜ COVID-19 Pandemisi Öğrenci Rehberi” nin öğrenci portallarına yüklenmesini takiben; öğrencilerin rehberde belirtilen kurallara uyacakları ile ilgili bir taahütnamenin oluşturulmasının ve öğrenci portalındaki bu taahütnamenin öğrenci tarafından zorunlu olarak doldurulacak şekilde tasarlanmasının önerilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

ÖNERİ: Bu taahütnameyi onaylamayan öğrencilerin ders kayıtlarının danışmanları tarafından onaylanmasına kayıt sisteminin izin vermemesi ve kayıt sisteminde danışmana bu taahütnamenin doldurulması gerektiğini bildiren bir uyarı verilmesi.

2021/02-5. Risk grubunda olan öğrenci ve personelin değerlendirilmesinin aşağıdaki şekilde yapılmasının önerilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Öğrenci:

Öğrencinin risk grubunda olduğu KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından risk grubunda olduğu doğrulanan öğrencinin durumu (derslere çevrim içi devam etme, eğitimi dondurma vs.) Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı veya Yüksek Okul Müdürlüğü’nün önerisi ve Rektörlüğün onayı ile karara bağlanır.

Akademik/Yönetsel Personel:

Personelin risk grubunda olduğu KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından risk grubunda olduğu doğrulanan akademik personelin durumu (derslere çevrim içi devam etme, ders değişikliği vs) Fakülte Dekanlığı veya Yüksek Okul Müdürlüğü ve Rektörlüğün istişaresi ile; yönetsel personelin durumu (görev yeri değişikliği, uzaktan çalışma vs) ise Rektörlük tarafından karara bağlanır.

2021/02-6. Her bir akademik ve idari birimde, enfeksiyon kontrol önlemlerinin işleyişinden ve kontrolünden sorumlu olup, eksikliklerin saptanıp giderilmesinde İdari Amirine yardımcı olacak olan 2 kişinin görevlendirilmesinin önerilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

2021/02-7. Enfeksiyon Kontrol Önlemleri ile ilgili eğitimlerin işçi ve temizlik personeline yüz yüze; akademik/yönetsel personele ve öğrencilere ise hazırlanacak olan kitapçık veya videolar ile yapılmasına ve bunlarla ilgili planlamanın bir sonraki toplantıda yapılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.