İçeriğe git

Yaşam Boyu Öğrenmeyi Öğretmek İçin DAÜ-SEM Olarak Yanınızdayız

Yaşam Boyu Öğrenmeyi Öğretmek İçin DAÜ-SEM Olarak Yanınızdayız

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) yeni döneme toplumun ihtiyacı olan eğitim ve projelerle hazır bir şekilde giriyor. DAÜ-SEM toplumdaki 7'den 70'e herkesin eğitim ihtiyacını karşılamak ve eğitim hizmetlerini yerleşke dışına taşımak için tüm çalışmalarını tamamladı.

DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, yaşam boyu eğitim anlayışı ile toplumun tüm paydaşlarına eğitim hizmeti sunmak için 2004 yılında kurulmuş ve bu misyonla faaliyetlerine devam etmekte olan DAÜ-SEM’in DAÜ kalitesi ve güvencesiyle verdiği eğitim, kurs ve seminerlere devam ettiklerini kaydetti.

Köy Enstitülerinden Sürekli Eğitim Merkezlerine

“İçinde bulunduğumuz dijital çağda, kaliteli ve sürdürülebilir eğitim faaliyetlerine olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da artmaktadır” diye belirten DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, değişen ve gelişen iş ve yaşam koşullarına ayak uydurabilmek, çağın ve dijitalleşmenin gerisinde kalmamak adına DAÜ-SEM'in eğitim faaliyetleri her geçen gün daha fazla kişiye ulaştırdığını vurguladı.

Geride kalan onlarca yıla bakıldığında, yaşam boyu eğitimin insanların hayatında ne kadar değerli eğitimler olduğu gerçeğinin ortaya çıktığını ifade eden DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Ersoy, “Eskiden toplumun yaşam boyu eğitim ihtiyaçları köy enstitüleri ile giderilmeye çalışılırken, günümüzde enstitülerin yerini daha çağdaş, kaliteli ve alanında uzman profesyonel eğitmenlerden oluşan kadrolarıyla Sürekli Eğitim Merkezleri almıştır” dedi.

Sürekli eğitim = Yaşam Boyu Eğitim

İnsanların yaşamları süresince öğrenmeye devam ettikleri görüşünün yeni olmadığını kaydeden Doç. Dr. Ersoy, iş hayatımızda, sanatta, bilimde ve teknolojik alanda değişimlerin hızlı olduğunu belirterek, burada görev yapan iş kollarının bilgi ve becerilerinin belirli aralıklarla tazelenmesi gerektiğini ifade etti. İçinde bulunduğumuz dijital çağda öğrenme faaliyetlerinin artık mekân tanımadığını da sözlerine ekleyen Başkan Doç. Dr. Ersoy, DAÜ’nün faaliyetlerini Sürekli Eğitim Merkezi sayesinde yerleşke dışına taşıdığını ve üniversitenin dışarıdaki yüzü olmaya başladığını vurguladı. DAÜ-SEM’in topluma verdiği eğitim hizmetleri ile toplumun yaşam boyu eğitim alması sağladıklarını da belirten Doç. Dr. Ersoy, bireylerin iş ve yaşama dair potansiyellerini artırmak gibi bir hedeflerinin de olduğunu söyledi.

Öğrenen, gelişen ve güçlü toplum

DAÜ-SEM Yönetim Kurulu olarak eğitim vizyonlarını: “Öğrenen, gelişen ve güçlü toplum” üzerinden yürüttüklerini vurgulayan Doç. Dr. Ersoy, bireylerin yaşam boyu öğrenmeye devam edip, gelişip güçlendiğini söyleyerek, bunun da toplumun geneline katma değer oluşturduğunu ifade etti. DAÜ-SEM’in aynı zamanda toplumun ihtiyacı olan mesleki teknik eğitimlerini de verdiğini belirten Doç. Dr. Ersoy, nitelikli, uzman, gelişen ve öğrenen işgücü için birçok iş kolu ile birlikte hareket ettiklerini kaydetti. Doç. Dr. Ersoy ayrıca, teknoloji ve dijital dünyanın gelişmesine paralel olarak üretim çarklarında ve istihdamda büyük payı olan sektörlerin gelişmesi için Sanayi, Ticaret, Esnaf Zanaatkârlar gibi odaların yanı sıra güçlü kamu anlayışı vizyonu ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

DAÜ-SEM'in uluslararası alanda üyelikleri var

“DAÜ’nün eğitim kalitesiyle, çok uluslu, alanında uzman öğretim üyeleri ve uluslararası akreditasyonlarının desteğiyle DAÜ-SEM Kıbrıs'ta Avrupa Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Ağı (European University Continuing Education Network, EUCEN) ve Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) üyesi olan tek kurumdur” diye açıklamada bulunan DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, merkezin uluslararası kabul gören sınavları (örn: TOEFL-IBT, TOLES gibi) uygulama yetkisine sahip olduğunu ifade etti.