İçeriğe git

DAÜ “Genel Psikoloji” Yüksek Lisans Programı Çağdaş Psikologlar Yetiştirecek

DAÜ “Genel Psikoloji” Yüksek Lisans Programı Çağdaş Psikologlar Yetiştirecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan “Genel Psikoloji” yüksek lisans programına 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için öğrenci kabul ediyor.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan eğitim dilinin İngilizce olduğu programın, laboratuvar imkanları, uluslararası kadrosu ve araştırma olanakları ile mesleki etik ilkelere duyarlı, mesleğinde yeterli ve bilimsel düşünme kazanmış çağdaş psikologlar yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

DAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şenel Hüsnü Raman ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Psikoloji, zihinsel süreçleri ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır. Psikologların amacı, biyolojik, bilişsel, gruplararası, kişilerarası gibi birçok seviyede, davranışın temelini anlamaktır. Bunu yapabilmek için psikologlar, insan gelişiminden, kişilerlerarası ilişkilere, davranış bozukluklarından, gruplar içerisinde sosyalleşme sürecine kadar, birçok konuda araştırma yapmaktadır. DAÜ Psikoloji Bölümü bu amaç doğrultusunda öğrencilerine, psikolojinin alt dalları hakkında bilgi edinebilecekleri, psikolojik bilgilerini uygulayabilecekleri, yüksek kaliteli araştırma yürütebilecekleri, uluslararası standartlar doğrultusunda bir eğitim vermektir.

DAÜ Psikoloji Bölümü 2005 yılında önce İngilizce Psikoloji lisans programı daha sonra 2014 yılında Türkçe Psikoloji lisans programı ile öğrencilere eğitim vermektedir. 2011-2017 yılları arasında ise Gelişim Psikoloji Yüksek Lisans programı ile yaklaşık 50 mezun vermiştir. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk olan Psiko-Biyoloji laboratuvarı, davranış gözlemleri için tek yönlü ayna, fizyolojik tepkilerin ölçümü için kullanılan BIOPAC teknolojisi ve davranış kodlamaları ve analizleri için kullanılan NOLDUS Bilişim Teknolojileri bulunmaktadır. Öğrencilerin kullanımına açılan ikinci bir laboratuvar olan Bilişsel Davranış Laboratuvarı ise SPSS, MATLAB ve QSR NVivo10 sistemlerini içermektedir.

TPD Akdreditasyonuna Sahip İlk ve Tek Program

Türkiye ve KKTC’deki üniversiteler dahil, Psikoloji bölümlerinin sayısı yaklaşık 80’e ulaşmıştır. Artan programlarla mesleğe atılan psikoloji mezunlarının almış oldukları eğitimin kalitesini güvence altına almak amacıyla, Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından bir Psikoloji Akreditasyon Birimi oluşturulmuştur. TPD böylelikle eğitim-öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesini vermek amacıyla akreditasyon çalışmalarını sürdürmektedir. DAÜ Psikoloji Bölümü'nün İngilizce programı 2015 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafından Türkiye'de akredite edilmiş sadece 12 programdan biri olmuştur. Kıbrıs'ta ise TPD akdreditasyonuna sahip ilk ve tek program olmaktan büyük bir gurur duymaktadır.

DAÜ Psikoloji Bölümü ders müfredatı EuroPsy Diploması’na (The European Diploma in Psychology) uyumlu bir program olarak 4 yıllık temel psikoloji eğitimi vermektedir. EuroPsy kosullarına göre, temel eğitim sonrasında en az 1 yıllık yüksek lisans eğitimi ve süpervizyon yapıldıktan sonra ancak profesyonel ‘psikolog’ ünvanı alınabilmektedir. Avrupa standartlarında bir diploma ve mesleki ünvana sahip olmak için DAÜ Psikoloji Bölümü Genel Psikoloji yüksek lisans programı açmıştır. Yüksek lisans programı Genel Psikoloji başlığı altında açılmış olmasına ragmen, öğrenciler aldıkları dersler ve seçtikleri tez konusu doğrultusunda bilişsel, sosyal, ve gelişim psikolojisi olmak üzere üç uzmanlık alanına yönlenebilmektedir.

Genel Psikoloji yüksek lisans programı bilişsel, sosyal, ve gelişim psikolojisi odaklı en güncel kuramsal, görgül ve yöntemsel bilgi sağlayarak öğrencilerin uzmanlaşmasına imkan sunacaktır. Genel Psikoloji yükseklisansı ile mezunlar okul öncesi eğitim, rehabilitasyon merkezi, huzur evi, araştırma merkezi, üniversiteler, vb. birçok kurumda uzman psikolog olarak görev alabilmektedir”.    

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu