İçeriğe git

2021-04

2021/04-1. DAÜ COVID-19 Pandemisi Rehberi ve Eylem Planı’nın hazırlanmasından sonra KKKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapalı yerleşim alanlarının kapasitesinde değişikliğe gitmesi üzerine rehberde geçen 5 metrekareye/1 kişi sınırlaması gözden geçirilmiştir.

DAÜ COVID-19 Pandemisi Rehberi ve Eylem Planı’nda belirtilen kapasite sınırlamalarının bulaşma riskini azaltmak açısından yerinde olduğuna ancak bunun bir öneri olarak göz önünde bulundurulmasına karar verilmiştir. Bu öneri dışındaki bir yerleşim düzeninin, kapalı alanların alt yapısal dinamikleri ve bu alanlarda alınan önlemlerin yeterliliği (fiziksel mesafe, havalandırma, maske kullanımı vs) göz önünde bulundurularak organize edilebilmesinin önerilmesine,

2021/04-2. Kapalı alanların kapasitesi ile ilgili hazırlanan risk analizi raporunun Rektörlüğe sunulmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.