İçeriğe git

2021-03

2021/03-1. 09.09.2021 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve DAÜ Pandemi Kurulu arasında yapılan istişare sonucunda, DAÜ COVID-19 Pandemisi Rehberi ve Eylem Planı’nın “Vaka ve Temaslı Tanımları” bölümü (Bölüm 9.4.1)’nde yer alan yakın temaslı ve temaslı kavramlarının Ek-1’de belirtilen şekilde güncellenmesine, Ek-1’deki temaslı takibi algoritmasının DAÜ COVID-19 Pandemisi Rehberi ve Eylem Planı’na eklenmesine ve temaslı/yakın temaslı takip algoritmasının Ek-1’de belirtilen şekilde yapılmasının önerilmesine,

2021/03-2. COVID-19 pandemisi sırasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüslerinde “Atık yönetiminin” Ek-2’de belirtildiği şekilde yapılmasının önerilmesine,

2021/03-3. Temizlikçi/işçi personelin eğitimi ile ilgili yüz yüze yapılacak olan eğitimin en geç 20-24 Eylül 2021 haftası içinde başlanmasına,

2021/03-4. Öğrenci eğitimi için video hazırlanmasına,

2021/03-5. Akademik ve yönetsel personel (temizlik ve işçi personel hariç) eğitimi için el kitabı hazırlanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

 

Ek-1 (2021/03-01): Güncellenen Yakın Temaslı/Temaslı Kavramları ve Temaslı Takip Algoritması

Yakın Temaslı (Yüksek Riskli):

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (her iki tarafın da maskesiz olduğu veya maskenin uygunsuz kullanıldığı durumlarda) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda yakın temaslı (yüksek riskli) olarak kabul edilir:

 • COVID-19 hastasıyla 2 metreden daha yakın mesafede tek seferde 10 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan, konuşan kişiler,
 • COVID-19 hastasına doğrudan bakım sağlayan kişiler,
 • COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler,
 • COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, sarılma vb.)
 • COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 hastasının hapşırma-öksürme gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla, iyi havalandırılmayan ve bulaşma açısından yüksek riskli olarak değerlendirilen kapalı ortamlarda 10 dakikadan fazla kalan kişiler (maskeli olsalar bile),
 • COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan (kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler maske kullanımına bakılmaksızın,
 • COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşan kişiler maske kullanımına bakılmaksızın,
 • COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (uygun maske kullanımı var) önlemleri alınmış durumda; COVID-19 hastasıyla aynı şehirler arası otobüste, tren kompartmanında seyahat eden kişiler.

Temaslı (Düşük Riskli):

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri alarak (ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takarak) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda temaslı (düşük riskli) olarak kabul edilir.

  • COVID-19 hastasıyla iyi havalandırılan aynı kapalı ortamda bulunmuş kişiler,
  • COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler,
  • COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar,
  • COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar,
  • COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (maske hiç takılmamış veya uygun takılmamış) önlemleri almadan aynı kapalı ortamda 2 metreden uzak 10 dakikadan kısa süre bulunmuş maskesiz kişiler

Temaslı Takip Algoritması

A.) Kampüste çalışan bir personel veya eğitim alan bir öğrencinin COVID-19 (+) (kesin vaka) olması durumunda,

 1. COVID-19 (+) kişiye yukarıda belirtilen yakın temas kriterleri açıklanmalı ve hastalık belirtisi gösteren (semptomatik) olgularda belirtilerin ortaya çıkmasından önceki 2 gün (48 saat); belirti göstermeyen olgularda ise PCR testi için numune alınmasından önceki 2 gün (48 saat) içindeki yakın temas süphesi olduğu kişilerin tespit edilebilmesi amacıyla Pandemi Koordinatörlüğü tarafından kişiye “Doğu Akdeniz Üniversitesi Temaslı Takip Formu” doldurulur.
 2. Doldurulan form KKTC Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibine iletililir.
 3. Temaslı olarak bildirilen kişilerin temas durumu KKTC Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi tarafından değerlendirilir.
 4. KKTC Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi tarafından yakın temaslı oldukları doğrulanan kişiler Temaslı Takip Ekibi’nin önerdiği süre dahilinde karantinaya alınır.
 5. Temaslı Takip Ekibi tarafından yakın temaslı olarak değerlendirilmeyen kişiler enfeksiyon kontrol önlemlerine uyarak (maske, fiziksel mesafe vb) üniversitedeki çalışmalarına veya eğitimlerine devam eder.
 6. Pozitif olgunun doldurduğu “Doğu Akdeniz Üniversitesi Temaslı Takip Formu”nda ismi bulunmayan kişilerin kendilerini yakın temaslı olarak bildirmeleri durumunda, bu kişiler için de ayrıca “Doğu Akdeniz Üniversitesi Temaslı Takip Formu” doldurularak KKTC Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibine iletilir. Temaslı takip ekibinin değerlendirmesi sonucunda yakın temaslı olarak kabul edilen kişiler karantinaya alınır; yakın temaslı olarak değerlendirilmeyen kişiler enfeksiyon kontrol önlemlerine uyarak (maske, fiziksel mesafe vb) çalışmalarına devam eder.

B) Bir personel veya öğrencinin, kampüs dışında COVID-19 (+) bir kişiyle yakın temaslı olduğunu bildirmesi durumunda,

1.)  Yakın temaslı olduğunu bildiren kişiye DAÜ Pandemi Koordinatörlüğü tarafından “Doğu Akdeniz Üniversitesi Temaslı Takip Formu” doldurtulur.

2.) Doldurulan form KKTC Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibine iletililir.

3.) Temaslı olarak bildirilen kişilerin temas durumu KKTC Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi tarafından değerlendirilir.

4.) KKTC Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi tarafından yakın temaslı oldukları doğrulanan kişiler Temaslı Takip Ekibi’nin önerdiği süre dahilinde karantinaya alınır.

5.) Temaslı Takip Ekibi tarafından yakın temaslı olarak değerlendirilmeyen kişiler enfeksiyon kontrol önlemlerine uyarak (maske, fiziksel mesafe vb) üniversitedeki çalışmalarına veya eğitimlerine devam eder.

Ek2: Doğu Akdeniz Üniversitesi COVID-19 Pandemisi Atık Yönetimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsleri içerisinde tek kullanımlık kişisel maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzemelerinin atıklarının biriktirilmesi, taşınması, depolanması ve işleme tesislerine (ör., belediye) iletilmesi  süreçlerinde aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.

 1. Maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirilmesi için bina giriş çıkışları ve ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara atık ekipmanları (atık kutusu) yerleştirilmelidir.  Bu ekipmanlar;
 • Gri renkli veya gri etiketli olmalı, ekipman üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirileceğini gösteren yazı veya görseller yer almalıdır.
 • Pedallı ve kapaklı olmalıdır. Kullanım dışında daima kapalı tutulmalıdır.
 • İçlerine atık torbaları (yırtılma riskini en aza indirecek uygun kalınlıkta) geçirilmiş olmalıdır.
 1. Atık ekipmanlarındaki atık torbalarının dörtte üçü dolduktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya alınmalı ve geçici depolama alanına götürülmelidir.
 2. Atık kumbaralarındaki atıkların toplandıktan sonra biriktileceği geçici depolama alanları kurulmalıdır.  
 • Geçici depolama alanları doğrudan güneş almayan yerlerde, binaların giriş/çıkış, otopark, kaldırım gibi yoğun insan kullanımı olan yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzak olmalıdır ve daima kapalı tutulmalıdır.
 • Geçici depolanma alanındaki ekipmanlar kapaklı ve pedallı olmalı ve üzerlerinde maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirileceğini gösteren yazı veya görseller yer almalıdır.
 1. Geçici depolama alanina taşıma, bu konuda eğitim almış temizlik personeli tarafından kontrollü olarak yürütülmelidir.
 2. Atık torbaları geçici depolama alanında en az 72 saat bekletilmelidir.
 3. Atıklar, atık toplama saatinden kısa bir süre önce çıkarılmalı ve ‘diğer atık’ olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi sağlanmalıdır. 
 4. Atik biriktirme, toplama, taşıma ve depolama işlemlerinde kullanılan ekipmanların ve bu ekipmanların bulunduğu alanların dezenfeksiyonu her bir atık boşaltımı sonrası 1:100 sulandırılmış çamaşır suyu veya uygun bir dezenfektan kullanarak sağlanmalıdır.
 5. Atıkların toplanması, taşınması ve belediyeye teslimatı ile görevli olan personel çalışma sırasında eldiven, mask eve siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman kullanmalı; toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş elbisesi giymelidir.