İçeriğe git

2021-01

2021/01-1. Doğu Akdeniz Üniversitesi COVID-19 Risk Değerlendirme raporunun hazırlanmasına,

2021/01-2.  Doğu Akdeniz Üniversitesi personelinin COVID-19 aşılanma oranı ile ilgili yapılmakta olan anket sonuçlarının Kurul’la paylaşılmasına,

2021/01-3. Doğu Akdeniz Üniversitesi COVID-19 Pandemisi Rehberi ve Eylem Planı’nın hazırlanmasına,

2021/01-4. Doğu Akdeniz Üniversitesi COVID-19 Pandemisi Öğrenci Rehberinin hazırlanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.