İçeriğe git

Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilen Derslerin Ölçme ve Değerlendirmesi ile İlgili Karar

Senatomuzun, 15.04.2020 tarihli toplantısında, uzaktan eğitim  şeklinde verilen derslerin ölçme ve değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki karar alınmıştır.

Uzaktan Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu talebi doğrultusunda, 2019 – 2020 Akademik Yılı ile sınırlı kalmak şartı ile, uzaktan eğitimle ilgili;

  1. Derslerin, uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilemeyen uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim çerçevesinde eğitim verilebileceği öngörüsü göz önünde bulundurularak, Akademik Takvim’de belirtildiği şekilde final sınavlarının dönem sonunda yüz yüze eğitime geçildiğinde sınıf ortamında yapılmasına ve bu sınavların genel başarıya etkisinin en fazla %50 olmasına, yüz yüze sınavlara katılması mümkün olamayacak öğrencilere uygulanacak işlemler için Fakülte/Okul Kurulları’nın yetkili kılınmasına, 
  2. Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde, ölçme değerlendirme faaliyetlerinin elektronik ortamda; ödev, proje, tez, uygulama, portfolyo, sözlü sınav, yazılı sınav, merkezi sınav vb. ile gerçekleştirilebilmesine,
  3. Final sınavlarının, dönem sonunda yüz yüze eğitime geçilememesi durumunda, madde 2’de belirtilen şekilde yapılmasına,

oyçokluğu ile karar verilir.