İçeriğe git

DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde Uygulanacak Başarılı / Başarısız (CS/CU) Not Sistemi

CGPA Hesaplama Sihirbazı Yeni Not Sistemi (PDF)

Amaç

Yaşamakta olduğumuz COVID – 19 pandemi sürecinde, gerek sürecin getirdiği psikolojik travma, gerekse alışıla gelmiş eğitim düzenimiz dışında çevrimiçi olarak sürdürmek zorunda kaldığımız derslerle ilgili teknik sıkıntılardan kaynaklanabilecek öğrenci mağduriyetlerinin yaşanması olasıdır. Ortaya çıkabilecek böylesi mağduriyetlerin önüne geçmek veya en aza indirmek için birçok ülkede değişik üniversiteler sadece bu dönemde uygulanmak üzere BAŞARILI / BAŞARISIZ (CS / CU)  sistemini uygulama kararı almıştır. Üniversiteler kendilerine özgü koşul ve olanakları da düşünerek BAŞARILI / BAŞARISIZ (CS / CU)  sisteminin değişik versiyonlarını uygulamaktadırlar. Üniversiteler arası uygulamalar farklılık gösterse de, temel prensip öğrenci mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması veya mümkün olan en düşük seviyeye çekilmesidir. Bu çalışmada oluşturulmaya çalışılan sistemin amacı DAÜ’nün  kendine özgü koşul ve olanaklarını da düşünerek üniversitemizde uygulanacak BAŞARILI / BAŞARISIZ (CS / CU)  sistemine temel teşkil edecek kural ve uygulamaları belirlemektir.

Kapsam

Üniversitemizde kullanılmak üzere planlanan BAŞARILI / BAŞARISIZ (CS / CU)  not  sistemi, DAÜ’de yürütülen tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda (ortak programlar hariç) yer alan dersleri kapsamaktadır.