İçeriğe git

DAÜ Senatosu 2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim ve Öğretim Yöntemi Konusunda Karar Aldı

DAÜ Senatosu 2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim ve Öğretim Yöntemi Konusunda Karar Aldı

2020-2021 Bahar Dönemi’nde Uygulama Gerektiren Programlarda Mezuniyet Durumunda Olan Öğrenciler İçin Uygulamaların Yüz Yüze Yapılmasına Karar Verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, 23 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirilen toplantı sonucunda, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi ile ilgili eğitim ve öğretim yöntemi konularında kararlar aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak üretilen DAÜ Bahar Dönemi kararları kapsamında; mezuniyet durumunda olan öğrenciler için uygulama gerektiren derslerin uygulamalarının yüz yüze yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda; fakülte ve okullar tarafından, Rektörlük onayı alınarak, ilgili programlarda öğrenim gören öğrencilerin kampüse gelebilmelerine olanak sağlamak ve karantina ile aşılama süreçlerinin de dikkate alınarak, yüz yüze uygulamaların 1 Nisan 2021 tarihinden sonra olacak şekilde planlanması kararlaştırıldı. Ayrıca, kampüs içerisindeki yüz yüze eğitimler azami dikkat gösterilerek ve sıkı tedbirler alınarak, küçük gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

Öte yandan, ulaşımın sağlanamadığı ülkelerdeki mezuniyet durumundaki öğrenciler için ise, fakülteler ve okullar dijital destekli eğitim vermek için gerekli planlamaları yapacaktır.

DAÜ Senatosu tarafından alınan kararlar doğrultusunda; mezuniyet aşamasındaki uygulama gerektiren derslerin teorik kısımları da dahil olmak üzere, üniversite genelindeki diğer dersler, 2021 Bahar Dönemi’nde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Fakülteler ve okullar tarafından gerekli görüldüğü hallerde ise; Rektörlük onayı alınarak, azami dikkat ve sıkı tedbirler kapsamında küçük gruplar halinde yüz yüze eğitim yapılabilecektir.

DAÜ Senatosu’nun pandemi ile ilgili gelişen şartlara göre ara sınavlar sonrasında uygulanacak eğitim ve öğretim yöntemine yönelik yeni değerlendirmeler yapabileceği bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, yurtdışından üniversiteye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR testi masraflarının devlet tarafından karşılanacağı da vurgulandı.

Kararın Tam Metni

21/480 – 01

Rektörlüğün önerisi doğrultusunda,

 1. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri (Hemşirelik, Beslenme Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon), Mühendislik, Mimarlık, İletişim (Sanat ve Tasarım), Turizm Fakülteleri ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nun ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nun programlarında mezuniyet durumunda olan öğrenciler için uygulama gerektiren derslerin uygulamalarının yüz yüze yapılmasına,
 2. Birinci maddede belirtilen yüz yüze yapılacak uygulamaların, Rektörlük onayı alınarak, Fakülteler/Okullar tarafından;
  • İlgili programlarda öğrenim gören öğrencilerin kampüse gelebilmelerine olanak sağlamak ve karantina ile aşılama süreçlerini de dikkate alarak, yüz yüze uygulamaların 1 Nisan 2021 tarihinden sonra olacak şekilde planlanmasına,
  • Azami dikkat gösterilerek ve sıkı tedbirler alınarak, küçük gruplar halinde planlanmasına,
  • Ulaşımın sağlanamadığı ülkelerdeki öğrenciler için, Fakülteler/Okullar tarafından alternatif yöntemler planlanabilmesine,
 3. Birinci maddede belirtilen uygulama gerektiren derslerin teorik kısımları da dahil üniversite genelinde tüm diğer derslerin çevrimiçi olarak yapılmasına,
 4. Fakültelerin/Okulların gerekli gördüğü hallerde, Rektörlük onayı ile, azami dikkat gösterilerek ve sıkı tedbirler alınarak, küçük gruplar halinde yüz yüze eğitim yapabilmesine,
 5. Pandemi ile ilgili gelişen şartlara göre, ara sınavlar sonrasında uygulanacak eğitim ve öğretim yöntemine yönelik, yeni değerlendirme yapılabileceğine,
 6. KKTC Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, 2020 – 2021 Bahar dönemi için adaya gelecek öğrencilerin PCR ve karantina ücretlerinin Devlet tarafından karşılanacağı hususunda öğrencilerin bilgilendirilmesine karar verilir.