İçeriğe git

DAÜ Hukuk Fakültesi Ankara’daki Önemli Bir Konferansa Katıldı

DAÜ Hukuk Fakültesi Ankara’daki Önemli Bir Konferansa Katıldı

Türkiye Barolar Birliği, Atlanta John Marshall Üniversitesi Hukuk Fakültesi  ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye ve Dünyada Hukuk Eğitiminin Geleceği” konulu Uluslararası Konferans’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi de temsil edildi.

ABD, İngiltere ve Türkiye’den yüksek mahkeme yargıçları, Hukuk Fakültesi Dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Türkiye Barolar Birliği, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Adalet Akademisi  temsilcilerinin de hazır bulunduğu Ankara’daki Konferans’a, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey’in önderliğinde aralarında Fakültenin ilk üç derecesini paylaşan öğrencilerin de olduğu Hukuk Kulübü üyesi on iki öğrenci de katılarak görüşlerini ifade etti. Konferans’ta hukuk eğitimindeki sorunlar ve hukuk eğitiminin kalitesini arttırmaya yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Konferans’ın son gününde ise öğrenciler sırasıyla Yargıtay, Askeri Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Adalet Akademisi’ne ziyaret gerçekleştirerek, bu kurumların görevleri ve işleyişleri hakkında bilgi aldılar.