İçeriğe git

DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde “Otizm Spektrum Bozukluğu’na Çok Yönlü Bakış” Paneli Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Nisan ayının Otizm Farkındalık Ayı olması nedeni ile “Otizm Spektrum Bozukluğu’na Çok Yönlü Bakış” adlı panel düzenlendi. Prof. Dr. Emine Handan Tüzün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde alanında uzman konuşmacılar Otizm Spektrum Bozukluğu’na (OSB) yönelik bilgiler paylaştı. Panele DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil’in yanı sıra; akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler, Özel Eğitim Öğretmenleri, aileler ve OSB’li bireylerle çalışan kişiler katıldı.

Ayşe Zeki

OSB’nin Görülme Sıklığı Artıyor

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki, “Hekim Gözüyle OSB” başlıklı konuşmasında, OSB için risk faktörleri, sebepleri ve semptomları hakkında bilgi verdi. Dr. Zeki ayrıca OSB’nin günümüzde görülme sıklığının arttığından ve erken tanı ile erken müdahalenin öneminden bahsetti.

Berrin Baydık

DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Berrin Baydık, “OSB’de İletişim ve Sosyal Etkileşimin Desteklenmesi” başlıklı konuşmasında, bu bireylerde görülen iletişim problemleri ve toplumsal etkileşimdeki kısıtlılıklarına değindi. Prof. Dr. Baydık, OSB’li bireylerin sınırlı ve yineleyici davranışları ile sözel ve sözel olmayan iletişimdeki yetersizliklerinin günlük yaşama katılımlarını ciddi anlamda kısıtladığını belirterek çözüm önerilerinde bulundu.

Hatice Bilmez

Eğitim ve Sağlık Alanında Yaşanan Sorunlar Anlatıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Bilmez “OSB Olan Çocuklarda Davranış Problemlerine Yaklaşım” konusunu ele aldı. Yrd. Doç. Dr. Bilmez, bu bireylerin davranışsal sorunlarına örnekler vererek bu davranışların nasıl kontrol altına alınabileceğine yönelik bilgiler paylaştı.

Ünal Değer

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer ise “OSB’de Fizyoterapi’nin Önemi” konusunu ele alarak, bu bireylerde duyu, algı ve motor problemlerin neler olduğunu, duyu bütünleme tedavisinin önemini ve fizyoterapinin yararlarını anlattı.

Ceyda Püsküllü

Ayrıca aile temsilcisi olarak 18 yaşında OSB’li bir bireyin ebeveyni olan Ceyda Püsküllü de, OSB’li çocuğu olan ailelerin yaşadığı sorunlar ve beklentilerine yönelik düşüncelerini paylaştı. Eğitim ve sağlık alanında yaşadıkları sorunlara değinen Püsküllü, bu çocukların topluma dahil edilebilmesi için ülkemizde özellikle eğitime yönelik sorunlara çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.