İçeriğe git

DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mitat Koz’dan Önemli Üyelik

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mitat Koz, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FİSU) İcra Kurulu’nun, Lozan’da gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun önerisi ile Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FİSU) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’na üye olarak seçildi.

  

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu, kurulduğu 1949 yılından bu yana üniversite sporunun dünya çapındaki rolünü ve kapsamını genişletmek için kilit rol oynamaktadır. FISU, spor değerlerinin ve spor uygulamalarının kişinin üniversite eğitim süreçleri ile mükemmel bir uyum içinde çalıştığına inanmaktadır. Öğrencilerin spordan elde ettikleri sağlık, refah ve deneyimler, onların küresel toplumumuzun aktif üyeleri olmalarına yardımcı olmaktadır. FISU dünya standartlarında spor ve eğitim etkinlikleri düzenleyen bir organizasyondur. Bu sayede FİSU, üniversite öğrencilerine dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle iş birlikçi ve rekabetçi ortamlarda bağlantı kurma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatları sunmaktadır. Pek çok spor branşında her yıl düzenlenen dünya şampiyonaları yanında, iki yılda bir düzenlenen yaz ve kış Üniversite Spor Olimpiyatları (Universiade) FİSU’nun en büyük organizasyonlarıdır. 

 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu da (TÜSF) FİSU üyesidir. Prof. Dr. Mitat KOZ, aynı zamanda TÜSF Etik Kurul Başkanlığını da yürütmektedir. FİSU Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu ise kadın-erkek eşitliği ilkesini uygulamak ve böylece üniversite sporunun değerlerini ve modern toplumumuzun dünya çapındaki değerlerini tam olarak temsil etmek amacıyla, kadınların saha içinde ve dışında (yani spor müsabakalarına katılım ve spor yönetim organlarında temsil) varlığını teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmek için uygun politikalar oluşturmada FISU İcra Kuruluna tavsiyelerde bulunan yedi kişilik bir kuruldur. FİSU Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun, toplumsal cinsiyet eşitliğinde çeşitlilik ve kapsayıcılığın artırılmasında çalışmaları beş ana tema üzerinde yoğunlaşmaktadır; 

Katılım - dünyanın birçok yerinde kadınların spora katılımı konusunda hala kutuplaşma ve bariyerler bulunmaktadır. Kadınların spora katılımının artırılması. 

Liderlik – Kadınların antrenör/yönetici gibi pozisyonlardaki sayıları düşüktür. Örneğin Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcu cinsiyet eşitliği sağlanacak olsa da, katılan antrenörlerin yalnızca %13'ü kadın olacaktır. 

Kaynaklar - kaynaklara (mali ve diğer kaynaklar) eşit erişim önemlidir; spor tesislerinde en iyi zamanların herkese açık olmasını sağlamak gibi hususlar da buna dahildir. Her türlü kaynağa eşit erişim sağlanması. 

Görünürlük - kadın sporunun genel kamuoyu nezdinde görünürlüğü düşüktür, görünürlüğü artırılması. 

Güvenli spor - sporda yıldırma ve cinsel tacizin varlığına ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yanında psikolojik destek sağlama.