İçeriğe git

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak Diş Hekimliği Günü Hakkında Açıklamalarda Bulundu

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak Diş Hekimliği Günü Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, Diş Hekimleri Günü ile Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Solak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Diş Hekimleri Günü Nedir?

M.Ö. 3000 yıllarında rastlanan diş tedavilerine yönelik uygulamalarla başlayan diş hekimliğinin bağımsız bir meslek olarak ortaya çıkışı 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. Türk Diş Hekimliği tarihi, uzun yıllar Türk tıp tarihi içinde bir bölüm olarak incelenmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı tıbbı diğer yüzyıllara göre yüzünü daha fazla Batı’ya dönmüş ve daha modern görünümlü bir karakter kazanmıştır. Tanzimat ve Meşrutiyet hareketleri de bunda öncülük etmiştir. Cumhuriyetle birlikte ise, daha sonra modern bir görünüm alacak olan birçok kuruluşun temeli atılmış, modern tıp ve diş hekimliği eğitimine geçiş bu dönemde olmuştur.

14 Mart 1827’de kurulan Tıphane ve Cerrahane-i Amire, Türkiye’deki tıp öğretiminin ilk modern aşamasını oluşturur. Okul daha sonra Tıphane ile birleşerek 1938’de Mektebi Şahane adını almıştır. Sivil tıbbiyenin 1 Ekim 1908’de fakülte unvanını almasından sonra 22 Kasım 1908’de bütçesi oluşturularak resmi bir yapıya kavuşturulan Dişçi Okulu, 28 Ekim 1909’da fiilen eğitime başlamıştır. Diş hekimliği okulunun kurulması ile birlikte diş hekimliği eğitimi de çağdaş bir şekil almıştır.

22 Kasım 1908, Tıbbiye'de Muallimler Meclisi’nde ''Dişçi Mektebi'' kurulması için müzakerelerin başladığı ve ilk Diş Hekimliği Fakültesi’nin kurulduğu tarihtir. Eğitime ise 1909 yılında başlanmıştır. İlk mezunlarının sayısı 43 kişi iken, mezun sayısı 1926 yılında 84 kişiye ulaşmıştır.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yurdu terk eden gayrimüslim muallimler nedeniyle açığı kapatmak için de olsa yanlış olan kararla alelacele asistanlar alınmıştı. Öğretim kadrosunun ilmi zayıflığı ve de hasta koltuğunun da  az olması sonucu öğrencilerin bazıları ''Dişçi Mektebi''nden bazen bir diş çekmeden mezun olabildiler. Hiç bir muallim öğrencilerin başvuracağı ders kitabı yazmamış ya da dilimize çevirmemişti. İşte bu yıllarda, okuldan mezun olan öğrenciler Osmanlı’daki dişçi denilen sınıfın bile çok daha gerisine düşerek yarım yamalak  bilgileri ile toplum sağlığını tehdit ettikleri için en kötü dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde Hatay’da hala Fransız diş hekimleri bulunuyordu. Burada çalışan Fransız hekimlerin yetiştirdiği dişçiler popüler oldular. Eski kurallar gereği bunlara "Permi" yani "Dişçilik İcazatnamesi" hala verilmekteydi.

1928 yılına gelindiğinde, yapılan bir düzenlemeyle, (“Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun”) dişçilik yapan ama diploması olmayanlara permili dişçilere yasanın yayımı tarihinden başlayarak üç ay içinde Tıp Fakültesi’ne başvurup sınava girmeleri şart koşuldu. Bir yıl dişçilik okuluna devam ettikten sonra başarılı olanlara  ''Ruhsatname'' verildi. Dişçi Mektebi açılmadan önce sağlıkla ilgili iş yapan esnaftan sınavla dişçi unvanı kazanmış olanlar ile ikinci sınıf dişçiler bu sınavdan “Muaf” tutuldular. Sınav komisyon üyelerinin art arda istifa etmeleri sonucunda, başvuran tüm adaylar başarılı sayıldı. İkinci sınıf dişçiler ile permili dişçiler arasında hiyerarşi bakımından da hiçbir fark gözetilmedi. Modern diş hekimliğine geçme macerası 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tebabeti Mektebi kurulması ile başladı ve daha sonra yıllar içinde açılacak diş hekimliği fakültelerinden her geçen gün daha donanımlı diş hekimleri mezun olmaya başladı. Halen günümüzde bu dönemden kalan birkaç Permili dişçi yaşamaktadır.

Türk Diş Hekimleri 1953 yılından itibaren “Türk Tabipleri Birliği” çatısı altında yer almışlar, 1984 yılında ise “Türk Diş Hekimleri Birliği” ve buna bağlı olarak çalışan “Diş Hekimleri Odaları” kurulmuştur. Türk Diş Hekimleri Birliği’nin 17.01.1996 tarihli başvurusu Sağlık Bakanlığı’nın 28.02.1996/1769, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07.02.1996/624 ve İçişleri Bakanlığı’nın 26.04.1996 tarih ve 3204 sayılı oluru ile 22 Kasım, ‘Diş Hekimliği Günü’ olarak kabul edilmiştir. 22 Kasım'ı içine alan hafta, ağız diş sağlığının yaşamımızdaki önemini topluma daha iyi yansıtmak amacıyla 1996 yılından itibaren "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak bütün yurtta kutlanılmaya başlanmıştır.