İçeriğe git

YÖDAK Üye Seçim Başvuruları

YÖDAK Üye Seçim Başvuruları

YÖDAK'ta bir üyenin süresinin dolması nedeniyle yeni bir üye seçimi için müracaat kabul edilecektir. Seçim ile ilgili adaylarda aranan nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme ve seçim süreci ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. YÖDAK üyeliğine aday olmak isteyen profesörlerin 8 Aralık 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında müracaatlarını YÖDAK’a iletmeleri gerekmektedir.

Adaylarda Aranan Nitelikler

 1. Profesör unvanına sahip olmak
 2. Eğitim ve Öğretim alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak
 3. KKTC vatandaşı olmak
 4. Erkekler için askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş veya askerlikten muaf tutulmuş olmak
 5. Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan mahkum olmamış bulunmak

Başvuru isin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi
 2. KKTC Kimlik Kartı fotokopisi
 3. Polisten yüz kızartıcı herhangi bir suçtan mahkum olmamış olduğuna dair Temiz Kağıdı
 4. Erkekler için Terhis Belgesi veya askerlikten muaf tutulmuş olduğuna dair resmi belge
 5. Kapsamlı özgeçmiş
 6. Yükseköğrenime genel bakış ile KKTC özelinde yükseköğretimdeki sorunlar ve çözümleri hakkında adayın görüşlerini özetleyen en fazla 2 sayfalık yazı
 7. Başvuru belgelerinin elektronik kopyalarını içeren CD

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 1. Başvuru belgeleri kapalı bir zarf içinde teslim edilir. Başvuru zarfının üzerinde “YÖDAK Başkanlığı Lefkoşa” adresi ile “YÖDAK Üyeliği Başvurusu” notu bulunur
 2. Başvuru belgeleri, elden verilebileceği gibi özel kurye/posta ile de gönderilebilir
 3. Takvimde belirtilen süre içerisinde YÖDAK'a ulaşmayan başvurular geçersiz sayılır
 4. Adaylara başvurularının alındığına ilişkin bilgi verilir
 5. Seçim günü adaylardan ÜAKK toplantısında hazır bulunmaları ve kendilerini tanıtan, Yükseköğretime yönelik genel bakış ile KKTC özelinde Yükseköğretimdeki sorunlar ve çözümleri hakkındaki görüşlerini içeren kısa bir sunum yapmaları istenecektir.

Seçim Süreci

 1. ÜAKK'nın, seçim için üyelerinin en az 2/3'ü ile toplaması gerekir
 2. YÖDAK üyesi toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile seçilir
 3. Oylama kapalı oy, açık sayım ile yapılır
 4. Bir veya iki adayın olması ve 1. tur oylamada salt çoğunluğa ulaşılamaması durumunda ikinci bir tur oylama daha yapılır. İkiden fazla aday olması durumunda ikinci turda, birinci turda en çok oy alan iki aday için oy kullanılır
 5. İkinci oylama sonucunda da salt çoğunluğa ulaşılamaması durumunda ÜAKK aynı adaylar arasında seçim yapmak üzere bir hafta içinde tekrar toplanarak ikinci bir oylama yapar
 6. Üçüncü oylama sonucunda da sonuç alınamaması durumunda, yeni bir takvim belirlenerek aday belirleme ve seçim süreci tekrar edilir