Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English
YÖDAK Üye Seçimleri

YÖDAK Üye Seçimleri

65/2005 sayılı KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası çerçevesinde 20. Maddenin verdiği yetkiye dayanarak YÖDAK Üyeliğine yeni bir üye ve istifa eden üyenin yerine yeni bir üye, toplam 2 yeni üye seçimi için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme ve seçim, süreci ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. YÖDAK üyeliğine aday olmak isteyen profesörlerin 24 Nisan 2017-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında mesai bitimine kadar müracaatlarım YÖDAK’a iletmeleri gerekmektedir.

Adaylarda Aranan Nitelikler

65/2005 sayılı KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası çerçevesinde adaylarda aranan nitelikler ekte belirtilmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Başvuru dilekçesi
  2. KKTC Kimlik Kartı fotokopisi
  3. Polis'ten yüz kızartıcı herhangi bir suçtan mahkum olmamış olduğuna dair Temiz Kağıdı
  4. Erkekler için Terhis Belgesi veya askerlikten muaf tutulmuş olduğuna dair resmi belge
  5. Profesör unvanı aldığı tarihi gösteren belge
  6. Yayınlarında intihal olmadığına ve meslek onuru ile bağdaşmayan bir görevi kabul etmediğine dair yazılı beyanı ve yayınlarında intihal yapmayacağını ve meslek onuru ile bağdaşmayan bir görevi kabul etmeyeceğinin yazılı bildirimi
  7. Bir yükseköğretim kurumunda dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü yapmış olduğunu veya yükseköğretim alanında üst düzey yöneticilik yapmış olduğunu gösteren belge.
  8. Kapsamlı özgeçmiş
  9. Yükseköğrenime genel bakış ile KKTC özelinde yüksek öğretimdeki sorunlar ve çözümleri hakkında adayın görüşlerini özetleyen en fazla 2 sayfalık yazı.
  10. Başvuru belgelerinin elektronik kopyalarını içeren CD

Etiketler