İçeriğe git

Dünya Siyasetinden Seçme Konular (PSIR412)

Bu ders dünya politikasının çeşitli konularının detaylı incelemesidir. Ders, son sınıf öğrencilerinin etnik sorunlar ve bölgesel çatışmalar hakkındaki farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlar. Balkanlar (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, ve Sırbistan), Kuzey Kafkasya (Dağıstan, Çeçenistan, Kuzey Osetya, İnguşetya), Güney Kafkasya (Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan), Ortadoğu (Lübnan, Filistin Sorunu, Kuzey Irak otonom bölgesi), Güney Asya (Afganistan ve Kaşmir Sorunu), ve Afrika Boynuzu (Etiyopya, Eritre, Sudan, Cibuti, ve Somali) bölgelerinden bazı örnekler üzerinde durulacaktır. Bu ders sayesinde öğrencilerin etnik sorunların nedenleri, çözüm yöntemleri, anlaşmazlıkların çözümünü etkileyen faktörler ve etnik temelli anlaşmazlıkların yarattığı etkiler konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

İlgili Programlar