İçeriğe git

Geçiş ve Sivil Toplum Politikaları (PSIR409)

Bu ders otoriter sistemlerden demokrasilere geçişi ve geçiş sürecinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sivil toplumun geçiş sürecindeki rolünü inceler. Ders, demokratik geçiş teorisi hakkında genel bir bilgi sunar ve Güney Avrupa, Latin Amerika ve komunizm sonrası devletlerin demokratikleşme sürecine ilişkin deneyimlerini inceler.

İlgili Programlar