İçeriğe git

Siyasal Katılım (PSIR406)

Çoğunlukla Gelişmiş ülkelerde ve bazı durumlarda az gelişmiş ülkelerde seçimler temelinde siyasal katılımının teorik ve pratik yönleri. Genel anlamda, siyasal katılmanın içeriği, katılma yöntemleri ve çeşitleri siyasal katılmaya ilişkin kuramlar. Seçimlerin ve seçimlerde oy kullanım oranının önemi. Seçim sistemlerinin başlıca özellikleri ve seçimleri etkileyen faktörler.

İlgili Programlar