İçeriğe git

Çağdaş Siyasal İdeolojiler (PSIR401)

İdeolojilerin yapısı, devletteki ve siyasetteki rolleri. Milliyetçilik, liberalizm, anarşizm, marksizm, sosyalizm, muhafazakârlık, faşizm gibi ana ideolojiler ve bazı üçüncü dünya ideolojileri. Her büyük ideolojinin başlıca kavramları ve önermeleri.

İlgili Programlar