İçeriğe git

Uluslararası Siyasal Ekonomi (PSIR311)

Küresel ekonomi-politiği anlamamızı sağlayan başlıca teorik yaklaşımlar nelerdir? Bretton Woods’da tasarlanan uluslararası finans ve ticaret kurumları, ekonomik ve siyasi gücün küresel biçimlendirilmesinde ne gibi roller oynadı? Dünyanın çeşitli bölgelerinde küresel kalkınma ve azgelişmişliğin belirleyici etkenleri nelerdir? Küresel Kuzey ve Küresel Güney’deki ekonomik değişimin doğası nedir?

İlgili Programlar