İçeriğe git

Kalkınma Politikaları (PSIR310)

Bazı ülkelerin diğerlerine göre daha zengin ve gelişmiş olmalarının nedeni nedit? Dünya nüfusu arasında niçin gelir dengesizliği vardır? Bu tür sorular uzun bir süredir sosyal bilimcileri meşgül etmektedir. Bu ders gelişme kuramını ve uygulamasını inceleyerek küresel eşitsizliğin nedenleri üzerine bir açılım sunmaktadır. Derste günümüzdeki düşünce akımlrının eleştirel bir değerlendirmesini yaparak gelişme siyasetini ele almaktadır. Özel olarak ise Üçüncü Dünya’da kalkınma çabaların ın ekonomi politiğine odaklaşmaktadır.

İlgili Programlar