İçeriğe git

Türk Dış Politikası (PSIR306)

Bu ders, Türk dış siyasetinin Türkiyenin komşularına, önemli küresel aktörlere, ve 20. ve 21. Yüzyılın küresel olaylarına ilişkin yaklaşımlarının karakteristik özelliklerini inceler. Türkiyenin AB üyeliği konusu, ve uzun süredir devam eden Kıbrıs sorunu dersin iki önemli konu başlığı olarak detaylı olarak irdelenecektir. Dersin odak noktası Türk dış siyasetinin Soğuk Savaş sonrası dönemde değişen uluslararası ilişkiler, 11 Eylül sonrası dönemde önemli derecede etkilenen uluslararası siyasi sistem, ve AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) hükümeti’nin uluslararası toplum ile ilişkilerine yeni bir dış siyaset geliştirme çabaları gibi konulara olan yaklaşımlarıdır.

İlgili Programlar