İçeriğe git

Tasarımcılar için Matematik ve Geometri (MATH191)

Cebirsel tanımlar. Eşitlik ve eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Trigonometrik fonksiyonlar, özdeşlik ve eşitlikler, trigonometrik uygulamalar. Vektörler ve uygulamaları. Kutupsal denklemler. Matris ve determinantlar, Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Analitik geometri; parabol, elips, hiperbol, koniler ve ikinci derece yüzeyler.

İlgili Programlar