İçeriğe git

Olasılık ve İstatistik (MATE332)

Sayma Teknikleri; Temel Sayma Prensibi, Permütasyon, Kombinasyon. Olasılık; olasılık kuralları, koşullu olasılık, Bayes Teoremi. Rasgele Değişkenler; Kesikli Rasgele Değişkenler, Sürekli Rasgele Değişkenler. Beklenen değer, varyans, standart sapma. Bağımsız rasgele değişkenler. Binom Dağılımı, Çoklu Binom Dağılımı, Poisson Dağılımı, Hipergeometrik Dağılım. Normal Dağılım, Binom Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşmı. Betimsel İstatistik; veri kümesi, frekans dağılımı, histogram, frekans poligonu, eklemeli frekans dağılımı, ogiv. Genel Eğilim Ölçüleri; ortalama, ortanca değer, tepe değeri, standart sapma. Aralık tahmini. Güven aralığı

İlgili Programlar