İçeriğe git

Analiz - II (MATE152)

Kuvvet Serileri, Taylor Serileri, Parmetrik denklemler, Vektörler, Vektör değerli fonksiyonların limitleri, türevleri ve integralleri, Düzlemler ve Yüzeyler, İki değişkenli fonksiyonlar, Kısmi Türev, Teğet düzlemler ve diferensiyeller, İki katlı integralleri Üçkatlı integraller, Vektör alanları, Eğrisel integrallerin temel teoremleri, Yüzey integralleri.

İlgili Programlar

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu