İçeriğe git

Genel Kimya (KIMY107)

Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom, molekül ve iyon, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözelti Tepkimeleri, Gazlar, Termokimya, Atomun Elektron Yapısı, Periyodik Çizelge, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar

İlgili Programlar