İçeriğe git

Sayısal İletişim (INFE362)

Olasılık ve rasgele değişkenlerin tekrarı. Rasgele süreçler, sabitlik, ilinti, ortak değişinti ve ergodiklik kavramları. Rasgele süreçlerin doğrusal süzgeçlerden iletimi, Güç izge yoğunluğu. Gauss rasgele süreçler, beyaz gürültü, süzgeçlenmiş gürültü ve dar bantlı gürültü. Taban bant darbe iletimi ve en iyi (uyumlu süzgeç) alıcı. Darbe iletiminde hata olasılığı. Bozuntusuz darbe iletimi için Nyquist ölçütü, kısmi tepki işaretleşme, çoklu düzey işaretleşme ve dallı gecikme hattı denkleştirme. İşaretlerin geometrik yorumlanması, gürültü içindeki işaretlerin uyumlu sezimi. Sayısal kipleme teknikleri: Faz Kaydırmalı Kiplenim, Frekans Kaydırmalı Kiplenim, Dördün evre Kaydırmalı Kiplenim ve benzerleri. Sayısal kiplenimli işaretlerin sezimi.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu