İçeriğe git

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları (INFE320)

Veri iletişim prensipleri; bilgi aktarımı, bilgisyar ağları ve uygulamaları. Ağ yapıları, mimarisi ve protokolları. Açık sistem ve açık sistem arabağlaşım kaynak modeli; hizmet ve ağ standartlaştırma. Veri iletişim sistemi; iletim ortamları, analog ve sayısal iletim. PSTN, modem, darbe kod kiplenimi (PCM), kodlama ve sayısal arabirim. İletim ve anahtarlama: Frekans bölüşümlü çoğullama (FDM), zaman bölüşümlü çoğullama (TDM), kiplenim, devre, paket ve ileti anahtarlaması. Sakla ve ileri kavramı. Ağ etkinliği. Depolama, gecikme, çoğullama, bandgenişliği paylaşımı ve dinamik bandgenişliği yönetimi, hizmet niteliği. Kanal örgitleşimi, çerçeveleme, kanala erişim denetimi. PSPDN ve tümleşik sayısal ağ kavramı: tümleşik hizmetler sayısal ağı (ISDN). Yerel alan ağı (LAN), kent çapında ağ (MANs), geniş alan ağı (WANs). İletim modelleri. De-facto standartlar. Ağlar üzerinde modem uygulamaları.

İlgili Programlar