İçeriğe git

Avrupa Birliği Hukuku - II (HKUK350)

Avrupa Birliği'nin temellerinden birini oluşturan İç Pazar Hukuku anlatılacaktır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği'ne üye devletler arasında malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına ilişkin temel prensipler üzerinde durulacaktır.

İlgili Programlar