İçeriğe git

İdari Yargı (HKUK316)

Bu derste: "İdare'nin Yargısal Denetimi" başlığı altında iptal ve tam yargı davalarının usule ve esasa ilişkin bütün şartları; bu davalara yönelik İYUK da düzenlenen "Kanun Yolları" üzerinde durulmaktadır.

İlgili Programlar