İçeriğe git

Programlama Dillerinin İlkeleri (BLGM318)

Programlama dillerinin ve kavramlarının evrimi. Programlama dillerinin sözdizim ve anlam bilimi. Ortambağımsız gramerler. Sözcük çözümlemesi. Sözdizim çözümlemesi. Yukarıdan-aşağı ve aşağdan-yukarı ayrıştırma. LR ayrıştırma tabloları. İsimler, etki alanı ve ömür. İfadeler. Deyimler. Altprogram bağlantısı. Altprogram çağırmalarının yığıt ile gerçekleştirilmesi. Parametre geçme yöntemleri. Nesne yönelimli kavramları. Kalıtım gerçekleştirilmesi: sanal metod tabloları. Eşzamanlılık. İstisna kotarması. Fonksiyonel veya mantık programlama.

İlgili Programlar