İçeriğe git

Temel Programlama (BLGM112)

C programlamasına bakış. Sıradan işlem yapısı. Veri tanımlamaları ve yapısı, aritmetik operatörler ve aritmetik deyimler ve atama deyimi ve operatör öncelikleri. Basit giriş çıkış fonksiyonları. (printf, scanf, fprintf, fscanf, gets, puts). Koşul deyimleri ile ilgili operatörler (if, switch) deyimleri. Döngüler ve çeşitli döngü yapıları. While, do-while ve for döngüleri. Goto, break ve continue deyimleri. Alt programlama ve Fonksiyon kullanımı. Özdevingen (recursive) fonksiyonları. Dizin tanımlamaları ve kullanımı. Dizinlere başlangıç değeri atanması. Pointer tanımı ve C dilinde kullanımı. Yapılara (structure) giriş

İlgili Programlar