Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Burslar

Burs Devam Koşulları

DAÜ’ye burslu olarak yerleştirilen öğrencilerin bursu İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlarda bir yıl, lisans/ön lisans programlarında da normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan %100 veya %75 burslu öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı üzerinden %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. %25 veya %50 burslu öğrenciler ise mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %25 veya %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Birden fazla burs ve/veya indirim hakkı kazanan öğrenciler bu hakların yalnızca birinden yararlanabilir.

ÖSYM Bursu

% 100, % 75 ve % 50 olarak ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu programlar

ÖSYM Bursları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ÖSYM Kılavuzunda belirtilen bölümlere, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yerleştirilen Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu öğrencilere verilen burstur. Burs; lisans veya ön lisans programı için öğrenim ücreti muafiyetini ve gerektiği takdirde İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir yıllık eğitimi kapsamaktadır.

Kontenjan Listesi

Tercih İndirimi

1., 2., veya 3. tercihiyle kayıt yapacak öğrecilere %50 tercih indirimi

ÖSYM Kılavuzu’nda belirtilen bazı burssuz veya indirimsiz programlara öncelikli tercihle yerleştirilen öğrencilerin, öğrenim ücretlerinde indirim yapılır.

Kontenjan Listesi

DAÜ Teşvik Bursu 1

İlk 2000, öğrenim ücreti, barınma, cep harçlığı, uçak ile ulaşım ve bilgisayar

 • T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’nda, herhangi bir puan türünde, ilk 2000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan programlarından birine yerleştirilen öğrencilere verilir.
 • Burs, öğrenim ücreti muafiyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklamayı, akademik yıl süresince (on ay) yürürlükteki brüt asgari ücretin %50’si kadar cep harçlığı ve yürürlükte ki brüt asgari ücretin %20’si kadar dönemlik ders kitap ödeneğini, yılda iki defa, Türkiye-KKTC gidiş-dönüş uçak biletini ve bir notebook bilgisayarı kapsar.
 • Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni Öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir.
 • Normal Eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise öğrenim harç bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler ve bu madde kapsamında verilen diğer haklarını kaybederler.

DAÜ Teşvik Bursu 2

İlk 2001-5000, öğrenim ücreti, barınma, cep harçlığı ve bilgisayar

 • T.C. Yükseköğretim Kurulu’nun Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’nda, herhangi bir puan türünde, 2001-5000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan programlardan birine yerleştirilen öğrencilere verilen burstur.
 • Bu burs, öğrenim ücreti muafiyetini, Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklamayı, akademik yıl süresince (on ay) yürürlükteki asgari ücretin %35 ‘i kadar cep harçlığını ve bir notebook bilgisayarı kapsar.
 • Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir.
 • Normal Eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise öğrenim harç bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler ve bu madde kapsamında verilen diğer haklarını kaybederler.

DAÜ Teşvik Bursu 3

İlk 5001-30.000, öğrenim ücreti

 • T.C. Yükseköğretim Kurulu’nun Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’nda , Sayısal ,Sözel, Eşit-Ağırlık ve eşdeğer Puan türlerinde ilk 5001-30.000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan tercih indirimli programlardan birine yerleştirilen öğrencilere verilen burstur. Bu burs, öğrenim ücreti muafiyetini kapsar. Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır.
 • Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni Öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir.

Mezun, Kardeş ve Aile Öğrenim Ücreti İndirimi

 • DAÜ’de lisans veya ön lisans eğitimi gören, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarının çocuklarına %25 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.İlgili öğrencinin hem annesi hem de babası DAÜ mezunu olması halinde %50 indirim uygulanır.
 • Lisans veya ön lisans programlarında eğitim alan kardeşlerden kıstaslara uygun ilk iki kardeşin her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.
 • Lisansüstü programlara kayıtlı olup Üniversiteden dönemlik öğrenim ücreti üzerinden herhangi bir indirim veya katkı almayan öğrenciler, öğrenim ücretinin %10’u kadar kardeş indiriminden yararlanır.
 • DAÜ’de görevli yabancı uyruklu personelin eğitim gören eşi ya da çocukları KKTC uyrukluların ödediği öğrenim ücretinin öder. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencisi, özel öğrenci, kayıt dondurmuş veya yarı zamanlı statüdeki öğrenciler, bu madde kapsamı dışında tutulur.
 • Bu madde kapsamında verilen indirim süresizdir.

TC Okul Birincisi Bursu

 • TC liselerinden mezun olup Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir lisans programına ÖSYM tarafından yerleştirilen veya okul birincisi kontenjanı ile Üniversite’ye yerleştirilen T.C. vatandaşı okul birincilerinin öğrenim ücretlerine %50 indirim uygulanır.
 • Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni Öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir.

Üstün Başarı Ödülü

Kayıtlı bulundukları programlarda Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans ve ön lisans öğrencileri, dönem not ortalamaları en az (GPA) 3.50 ve Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.00 ise, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde, takip eden dönemde kayıt yapmaları durumunda “Üstün Başarı” almaya aday olurlar.

Her Fakülte veya Yüksekokul içerisinde yukarıda belirtilen not ortalamalarını sağlamak kaydı ile ilk ona giren öğrencilere üstün başarı ödülü verilir.

Üstün başarı ödülü;

 • a) ilk sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katı kadar,
 • b) ikinci sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katı kadar,
 • c) üçüncü ve sonraki sırayı alan öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücret kadar ödeme yapılarak verilir.İşbu sıralama, ikinci dönem sonu itibari ile ilgili Fakülte veya Yüksekokul öğrencilerinin notlarının büyükten küçüğe doğru sıralanması ile elde edilir. Dönem not ortalaması (GPA) eşit olan öğrenciler bulunması halinde, genel ortalama notu (CGPA) daha yüksek olan öğrenci üst sırada yer alır.

Başarılı Sporcu Bursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Kulüpleri’nden birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur.

Sporcu İndirimi

Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya spor yaptığı dalda en üst ligde lisanslı olarak spor yapan öğrencilerin öğrenim ücretlerine %20 indirim yapılır.

Meslek Bursu

Herhangi bir programa yerleşen eğitim alanında görev alan (emekliler de dahil) öğretmen ve öğretim üyeleri çocukları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu’ndaki programlara yerleştirilen, sağlık alanında çalışan ailelerin çocuklarına yapılan %20 oranındaki öğrenim ücreti indirimini kapsar.

Vakıf Özel ve Devlet Üniversitelerinden Üniversitemize Yatay Geçiş ile Yerleştirilen TC Uyruklu Öğrencilere Uygulanacak Burslar

 • TC uyruklu öğrencilere Rektörlüğün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu onayladığı alanlara ve oranlara göre verilen burstur.
 • Bu madde kapsamında verilen bursların süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları harç üzerinden elde etmiş olduğu burs oranı aynı kalmak kaydıyla devam eder.

TSK Mensuplarının, Eş ve Çocuklarına Yönelik Burs

 • Tercih indirimli programlara ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilen veya Özel Yetenek Sınavı ile yerleştirilen veya kayıt hakkı kazanan TSK mensuplarının,(emekliler dahil), eşlerinin ve çocuklarının öğrenim ücreti KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrencim ücreti kadardır.Bu madde kapsamında verilen indirimlerin süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını ödeyerek kayıt yapabilirler.
 • Tercih indirimi olmayan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen veya özel yetenek sınavı ile yerleştirilen veya kayıt hakkı kazanan TSK mensuplarının,(emekliler dahil), eşlerinin ve çocuklarının öğrenim ücretinde %20 indirim yapılır. Bu madde kapsamında verilen indirimlerin süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %20 indirimli ödeyerek kayıt yapabilirler.

TC Gazi Çocuklarının Öğrenim Ücreti

1974 Barış Harekatı’nda görev yapmış olan ve Gazilik Beratına sahip olanların çocuklarının öğrenim ücretleri, KKTC uyruklu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti kadardır.İndirim süresizdir.

TC Yurtkur Kredi ve Bursu

DAÜ öğrencileri yurtkur burs ve kredilerinden yararlanabilmektedir. Ayrıca DAÜ kampüsü içerisinde TC yurtkur yurdu da mevcuttur.

Paket Ücret Uygulaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversite eğitiminin maliyeti sanılandan çok daha düşüktür. Üniversitemizde paket ücretler; eğitim ücreti, bir yıl yurtlarda konaklama ve günde üç öğün yemeği kapsamaktadır.

Vakıf, Özel ve Devlet Üniversitelerinden Üniversitemize Yatay Geçiş ile Yerleştirilen TC Uyruklu Öğrencilere Uygulanacak Burslar

 • TC uyruklu öğrencilere Rektörlüğün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu onayladığı alanlara ve oranlara göre verilen burstur.
 • Bu madde kapsamında verilen bursların süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları harç üzerinden elde etmiş olduğu burs oranı aynı kalmak kaydıyla devam eder.

KKTC’de Görevli TC Devlet Memuru Çocuklarının Öğrenim Ücretleri

T.C. Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Devlet’te kamu hizmetlerinde ve KİT’lerde çalışmak üzere T.C. Hükümeti veya T.C. Kamu Kuruluşları tarafından geçici görevli olarak görevlendirilen, T.C. uyruklu personelin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kabul edilen veya öğrenim gören çocuklarının öğrenim ücretleri KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti kadardır.

İngilizce Yeterlik Başarı Ödülü

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda en az birdönem okumuş ve takip etmiş olduğu programlardan Orta Düzeyi veya Üst Orta Düzeyi başarı ile tamamladıktan sonra içinde bulunduğu dönemin sonunda verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda ilk üçe giren öğrenciler Rektörlük tarafından notebook bilgisayar ile ödüllendirilir. Yeterlilik sınavında üçten fazla öğrencinin eşdeğer not almaları durumunda öğrencilerin düzey sınav notlarına bakılarak sıralama yeniden yapılır.

ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Hukuk 190,000, Tıp 50,000, Mimarlık 250,000, Mühendislik ve Öğretmenlik Programlarında 300,000 başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır.

Tercih Bursları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen programlara tercih bursu verilecektir. Aşağıda ücretli olarak belirtilen programlara 1.,2. veya 3. tercihiyle yerleşen öğrenciler %50 Tercih Bursu’ndan yararlanabilecektir. Tercih bursunun hangi programlarda geçerli olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiş

KKTC DAÜ Giriş Sınavları Sonuçlarına Göre Verilen Burslar

 • DAÜ Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği’ne göre düzenlenen giriş sınavında, Matematik-Fen Bilimleri (MF), Türkçe-Matematik (TM), Türkçe-Sosyal Bilimler (TS), İngiliz Dili (İD) ve Görsel Yetenek (GY) puan türlerinden birinden en yüksek puanı alan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan herhangi bir programına yerleştirilen öğrencilere verilir.
 • Burs yalnızca öğrenim ücreti muafiyetini kapsar.
 • Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir.
 • Normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.

GCE A/AS Level Sonuçları ile Verilecek Burslar

GCE A/AS level sonuçları ile üniversiteye başvuruda bulunacak KKTC uyruklu öğrencilere Tıp programı dışında diğer programlarda belirlenen kontenjanlar doğrultusunda başarı kriterleri uyarınca %100, %75 ve %50 burs imkanı sunulmaktadır.

KKTC –Lise Birincisi Bursu

 • KKTC lise veya dengi okul mezuniyet derecesi pekiyi olan lise birincilerinin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretine %50 burs uygulanır.
 • Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir.
 • Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı üzerinden%50 burslu olarak devam eder.

Üstün Başarı Ödülü

Kayıtlı bulundukları programlarda Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans ve ön lisans öğrencileri, dönem not ortalamaları en az (GPA) 3.50 ve Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.00 ise, “Üstün Başarı Ödülü” almaya aday olurlar.

Her Fakülte veya Yüksekokul içerisinde yukarıda belirtilen not ortalamalarını sağlamak kaydı ile ilk ona giren öğrencilere üstün başarı ödülü verilir.

Üstün başarı ödülü;

 • a) ilk sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katı kadar,
 • b) ikinci sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katı kadar,
 • c) üçüncü ve sonraki sırayı alan öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücret kadar ödeme yapılarak verilir.İşbu sıralama, ikinci dönem sonu itibari ile ilgili Fakülte veya Yüksekokul öğrencilerinin notlarının büyükten küçüğe doğru sıralanması ile elde edilir. Dönem not ortalaması (GPA) eşit olan öğrenciler ulunması halinde, genel ortalama notu (CGPA) daha yüksek olan öğrenci üst sırada yer alır.

Başarılı Sporcu Bursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Klüpleri’nden birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur.

Engelli Öğrenci Bursu

Üniversite Yönetim Kurulu’nun (ÜYK) önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) onayı ile her yıl için belirlenecek sayı doğrultusunda KKTC uyruklu olup, %40 ve üzeri derecede engelli olan veya geçimini sağlamakla yükümlü anne veya babası %40 ve üzeri derecede engelli olan, anne ve babasının olmaması durumunda velisi %40 ve üzeri derecede engelli olan kişilere, engelini ilgili kurum tarafından belgelenmiş olması ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne giriş koşullarını sağlamaları koşuluyla, öğrenim ücreti bursu verilir. Bu burs süresizdir.

Personel, Mezun, Kardeş ve Aile Öğrenim Ücreti İndirimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Doğu Akdeniz Üniversitesi personelinin bakmakla yükümlü oldukları çocukları veya eğitim gören kardeşler veya anne-baba ve onların bakmakla yükümlü oldukları çocuklardan oluşan aile bireylerinden,

 • Personel çocuklarına (2012-2013 Akademik Yılı’ndan başlamak üzere, Üniversitemizde en az on beş yıl çalışmış ve emekli olmuş personel dahil), burssuz veya indirimsiz programlara kayıt yapmaları kaydı ile %50 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.
 • DAÜ’de lisans veya ön lisans eğitimi gören, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarının çocuklarına %25 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.İlgili öğrencinin hem annesi hem de babası DAÜ mezunu olması halinde %50 indirim uygulanır.
 • Lisans veya ön lisans programlarında eğitim alan kardeşlerden kıstaslara uygun ilk iki kardeşin her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.
 • Lisansüstü programlara kayıtlı olup Üniversiteden dönemlik öğrenim ücreti üzerinden herhangi bir indirim veya katkı almayan öğrenciler, öğrenim ücretinin %10’u kadar kardeş indiriminden yararlanır.
 • DAÜ’de görevli yabancı uyruklu personelin eğitim gören eşi ya da çocukları KKTC uyrukluların ödediği öğrenim ücretinin öder. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencisi, özel öğrenci, kayıt dondurmuş veya yarı zamanlı statüdeki öğrenciler, bu madde kapsamı dışında tutulur.
 • Bu madde kapsamında verilen indirim süresizdir.

Şehit veya Malül Gazi Çocuğu Bursu (KKTC)

Şehit veya Malül Gazi kabul edilenlerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuma hakkı kazanan çocuklarına öğrenim ücreti muafiyeti bursu verilir. Söz konusu burs süresizdir.

İngilizce Yeterlik Başarı Ödülü

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda en az bir dönem okumuş ve takip etmiş olduğu programlardan Orta Düzeyi veya Üst Orta Düzeyi başarı ile tamamladıktan sonra içinde bulunduğu dönemin sonunda verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda ilk üçe giren öğrenciler Rektörlük tarafından notebook bilgisayar ile ödüllendirilir. Yeterlilik sınavında üçten fazla öğrencinin eşdeğer not almaları durumunda öğrencilerin düzey sınav notlarına bakılarak sıralama yeniden yapılır.

Lisansüstü Program Bursları

Doktora ve Yüksek lisans programlarında, TC vatandaşı ve diğer uluslararası öğrenciler için öğrenim ücretleri üzerinden burs imkanı bulunmaktadır,

Bilgi için Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Web Sitesi