İçeriğe git

DAÜ FİMAUM, Adli Yıl Açılışı Vesilesiyle Fikri Mülkiyet Haklarının Önemine Değindi

DAÜ FİMAUM, Adli Yıl Açılışı Vesilesiyle Fikri Mülkiyet Haklarının Önemine Değindi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ FİMAUM) Başkanı Doç. Dr. Arzu Alibaba ile Başkan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgeç 16 Eylül 2022 tarihinde açılacak olan 2022-2023 Adli Yılı’nın açılışı dolayısıyla fikri mülkiyet haklarının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Yaratıcı çaba sonucunda oluşan her türlü gayri maddi varlık olarak ifade edilen fikri mülkiyet, günümüzde özellikle ekonomik yönden ülkelerin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Küreselleşme sürecinde artan uluslararası ticari ilişkiler, teknoloji transferi, doğrudan yabancı sermaye yatırımları gibi birçok alanda fikri mülkiyet hakları (FMH) etkili olmaktadır. Artan teknolojik olanaklar, fikrî ürünlerin uluslararası anlamda yayılmasını da beraberinde getirmiştir.

Fikri ürünlere kolay ve hızlı erişim, bu ürünlerin yaratıcılarının, yaratıcı çabalarının karşılığını tam olarak alamamalarına neden olmakta ve yeni buluşların yapılmasının önüne geçmektedir. Bu durum ise teknolojik ilerlemeyi sekteye uğratmaktadır. Bu nedenlerden dolayı FMH korumasına verilen önem günümüzde ülkelerin temel büyüme politikaları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Birçok gelişmiş ülke fikri mülkiyet kavramını güçlü politikalarla korumakta ve FMH korumasına ilişkin hukuki altyapılarını güçlendirmektedirler. 

KKTC’de fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu düşüncesiyle yola çıkan DAÜ FİMAUM; bu alana daha güçlü hukuki zemin oluşturmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği oluşturmak, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek, araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak amaçlarıyla 2021 yılı Kasım ayında faaliyetlerine başladı. Merkezimizin ilk etkinliği, “Fikri Mülkiyet Hakları” başlıklı panel ile 8 Nisan 2022 tarihinde DAÜ’de gerçekleştirildi. Ayrıca FİMAUM’un logosunu belirlemek amacıyla düzenlenen yarışmanın birincisine ödülü panelin sonunda takdim edildi. 

Merkezi kurduğumuz günden itibaren, iş birliği içerisinde çalışacağımız kurum ve kuruluşları belirleyerek, onlarla FİMAUM’u tanıtıcı toplantılar düzenledik ve iş birliği yapmak için girişimlerde bulunduk. Bunlardan biri de Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası (KTMMO) ile gerçekleştirdiğimiz toplantıdır. Çünkü, koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek ve ülkemizi fikri mülkiyet alanında daha ileriye taşıyabilmek için hem kamu alanında hem de özel alanda yer alan kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde olmanın öneminin bilincindeyiz. 

İlk olarak, 1997 yılından beri Türkiye’de Ankara Üniversitesi bünyesinde faaliyette bulunan, birçok ulusal ve uluslararası kurum ile iş birliği içerisinde olan  FİSAUM ile DAÜ FİMAUM arasında bilimsel ve kültürel ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı iş birliğini özendirmek amacıyla geçtiğimiz Haziran ayında protokol imzalandı. 
Fikri mülkiyet haklarının önemli bir kısmını, marka patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret gibi sınai haklar oluşturmaktadır. Ülkemizde sınai haklar ile yakından ilgili bir kurum olan KKTC Ticaret Odası ile görüşüldü. Bu görüşme sonucunda, KKTC Ticaret Odası ile DAÜ FİMAUM arasında iş birliği protokolü yapılması konusunda karar alındı.

Önümüzdeki öncelikli hedeflerimiz, daha çok kurum ve kuruluş ile iş birliği içerisinde çalışmak için girişimde bulunmak, toplumun ilgili kesimlerini bu hakların neler olduğu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirmek amacı ile toplantılar yapmak, ulusal ve uluslararası sempozyum düzenlemek, karşılaştırmalı hukuk özellikle AB Hukuku da dikkate alınarak bu alanda hukuki alt yapı oluşturmaktır.”