İçeriğe git

Hasta Eğitimİ (NURS207)

Bu ders, hasta eğitiminde temel kavramlar, hasta eğitiminin amacı ve ilkeleri, hasta eğitimini etkileyen faktörler, hastalıklarla başetme süreci, hemşirenin hasta eğitimcisi rolü, hasta eğitiminde gereksinimlerin belirlenmesi, hasta eğitiminin planlanması, hasta eğitimi için materyal geliştirme, hasta eğitiminin uygulanması, hasta eğitiminin değerlendirilmesi konularını içerir.

İlgili Programlar

Bize Sorun