İçeriğe git

Malzeme Bilimi (MENG286)

Atom Yapısı. Kristal Yapısı ve Kafes Hataları. Metallerin Plastik Deformasyonu. Faz Diyagramları. Katı Hal Dönüşümleri. Demir-Karbon Denge Diyagramı. Demir ve Çelik Üretimi. Çeliklerin Sınıflandırılması ve Standartlar. Plastik Malzemeler. Korozyon ve Oksitlenme. Çeliklerin Isıl İslemi. ZSD Diyagramları. Sertleştirme Kabiliyeti. Martemperleme ve Ostemperleme. Yüzey Sertleştirme İslemleri. Alaşımlı Çelikler. Malzeme Muayenesinin Esasları. Metalik Malzemelerin Çekme Basma ve Eğme Deneyleri. Sertlik Ölçme Yöntemleri. Darbe Deneyi. Metalografi Deneyi. Çökertme Deneyi. Yorulma ve Sürünme Deneyleri. Tahribatsız Muayene Yöntemleri. Deney Raporu Hazırlama Tekniği

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu