İçeriğe git

Sağlık Bilimleri İçin Temel Matematik (MATH135)

Sayı sistemleri. Kümeler. Cebirsel ifadeler. Eşitlikler ve eşitsizlikler. Bir değişkenli birinci dereceden denklem çözümleri. Bir değişkenli ikinci dereceden denklem çözümleri. Fonksiyonlar. Bir fonksyionun tanım ve görüntü kümesi. Bileşke fonksyonları. Ters fonksiyonlar. Doğru ve paraboller. Kartezyen koordinat sistemi. Orta Nokta formülü. Uzaklık formülü. Doğru denklemi bulma. Paralel ve dik doğrular. Bir doğrunun eğimi. İkinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri. Trigonometri. Trigonometrik denklemlerin çözümü. Matrisler. Matrislerde operasyonlar. Determinant. Kofaktor ve ters matris. Cramer kuarlı. Ters matris metodu ile denklem sistemi çözümü.

İlgili Programlar

Size Ulaşalım Sorularınızı Cevaplayalım