İçeriğe git

Bilişim Kuramı (INFE467)

Bilgi kaynaklarının modellenmesi ve bilgilerin ölçülmesi. Ortak ve koşullu entropi. Kaynak Kodlama: Huffman, Lempel Ziv kodlama ve aritmetik kodlama. Oran bozulma teorisi. İletişim kanalı modellemesi ve kanal kapasite kuramı. Sayıl ve vektör nicemleme ve dönüşüm kodlaması. Ayrık bilgi kaynaklarının kodlaması: Blok kodlama, çevrimsel kodlama, evrişimsel kodlar. Birleşik kiplenim ve kodlama, kafes kodlamalı kiplenim (TCM).

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu