İçeriğe git

Hesaplama Sistemleri (INFE216)

Verilerin makina düzeyinde ifadesi. Montaj seviyeli makina organizasyonu. Bellek sistemi oganizasyonu. Giriş/Çıkış ve iletişim. CPU gerçekleştirme. İşletim sistemi presipleri. Koşut zamanlılığı. Çizelgeleme ve dağıtma;Sonsuz öncelikli ve sonsuz öncelikli olmayan çizelgeleme. İşleme ve dişliler. Fiziksel bellek ve bellek yönetim donanımı. Hayali bellek; sayfalama ve bölüştürme. Bellek eşlenmiş dosyalar. Araç yönetimi. Seri ve parallel araçlarların karakteristiğiYastıklama stratejileri. Sunucular ve iş kesmler. Güvenlik ve korumalar; güvenlik yöntem ve araçları. Koruma, giriş ve kimlik kanıtlama. Şifreleme.

Kredi: 4

Ders Saati (saat/hafta): 4

Lab (saat/hafta): 0

Uygulama (saat/hafta): 1

İlgili Programlar

Formu Doldurun, Sizi Arayalım