İçeriğe git

Hukuk ve Meslek Etiği (HKUK471)

Hukuk ile etik arasında bağ kurmayı sağlayan temel değer, hukukun nihai amacı olan adalettir. Bu bağlamda hukukun, hukuk kurallarının ve hukukun uygulanmasının adaletin gereklerine uygun olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu meslekle uğraşanların yani hukukçuların da adil insanlardan oluşması gereklidir. Adil olmak ise adalet duygusunu geliştirmiş olmakla ilişkilidir. Adalet duygusu ise adaletin gereklerini anlama, uygulama ve bu gereklere uygun davranmayla yakından ilgilidir. Bu dersin amacı da hukukçuluk mesleğine özgü olan ve hukukçuların izlemesi gereken, davranışlarına yön veren etik ilke ve değerlerin aktarılmasıdır. Hukukçulara özgü meslek etiği, yasa koyma ve yasaları uygulamadaki (hakim, savcı, avukat) mesleğe özgü ödevlerden oluşmaktadır. Bu ödevler ise mesleğe özgü geliştirilmesi gereken dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, nesnellik vb. erdemlerle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda Bangalore Yargı Etiği İlkeleri ve Budapeşte İlkeleri bu konudaki temel hukuki metinler olarak ele alınmaktadır.

İlgili Programlar