İçeriğe git

Sigorta ve Deniz Ticareti Hukuku (HKUK468)

Bu derste: Sigorta hukuku; sigortanın önemi, kısa tarihi gelişimi, özel sigorta hukukunun Türkiye'de düzenlenişi, sigorta teşkilatı, sigorta şirketlerinin denetimi, sigorta sözleşmeleri, özel sigortaların çeşitli açılardan tasnifi ile mal ve can sigortaları üzerinde durulacaktır. Deniz Ticareti Hukuku kısmında ise gemi, gemi üzerindeki ayni haklar, donatan, donatma iştiraki, gemi adamları ve navlun sözleşmeleri incelenecektir.

İlgili Programlar