İçeriğe git

İcra Hukuku (HKUK405)

İcra Hukuku şu konuları içermektedir: Tanımlar: İcra memuru (yetkileri ve görevleri); alacaklı ve borçlu. İcra Usulü; zorla satış: hükmün icrası; gayrımenkul rehni ile ilgili hususlar; kıymetli evrak ile ilgili özel hükümler.

İlgili Programlar