İçeriğe git

Sağlık İçin Spor (FZTR229)

Bu ders; sağlığın tanımı ve amacı, fiziksel aktivitenin sağlığa katkısı, düzenli fiziksel aktivitenin insan vücudunda meydana getirdiği değişimler, kardiovasküler risk faktörleri ve obezite üzerine etkileri, spor ve kas - iskelet sitemi, kalp - dolaşım sistemi, sindirim sitemi, postür ilişkisi gibi konuları içermektedir.

İlgili Programlar

Bize Sorun