İçeriğe git

Tasarımda Enerji ve Fiziksel Çevre Sorunları (ARCH246)

Bu derste mimari tasarımı etkileyen fiziksel çevre etkenlerini ele alınmaktadır. Konular: Enerji sorunları ve kullanıcı konforu açısından iklim, ışık ve ses konuları. İklim elemanları, iklimlerin mimari amaçlarla sınıflandırılışı, insan vucudunun ısıl süreci, ısıl konfor göstergeleri. Mimarlıkta çeşitli iklimsel denetim yöntemleri; ısı, güneş, yoğuşma, rüzgar denetimi, doğal havalandırma.

İlgili Programlar