İçeriğe git

Mimarlık Tarihi ve Kuramları - I (ARCH225)

Mimarlığın geçmişini tarihsel ve kuramsal olarak ele alan ve özellikle mimarlık öğrencileri için tasarlanmış olan dersler dizisinin ilkidir. Dersin birinci bölümünde mimarlık ve sanatın, tarihöncesinden putperest inanış çerçevesinde hem Doğu hem de Batıdaki gelişimi bilinen yapılar ve yeni bulunan kalıntılar ışığında incelenir. İkinci bölümünde ise tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması ile başlayan ve Rönesans başına kadar devam eden dönem çerçevesinde hem doğu hem de batıda Hıristiyan ve İslam topluluklarının geliştirdikleri mimari ve bunu tamamlayan süsleme sanatı ele alınır. Dersin coğrafi kapsamı oldukça geniş olup, erken dönemler içinde Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından örnekler sunulur. Kronolojik çizgide aktarılan konular sırasıyla Tarihöncesi, Mısır, Yunan, Roma, Erken Hıristiyanlık, Erken İslam, Bizans, Romanesk, Gotik, Safevi, Selçuk, Moğol ve erken Osmanlı üsluplarını kapsar ve tüm genel mimari ve sanat türleri yanında dini ve sivil mimari örnekleri ile işlenir. Ayrıca kaligrafi, tezhip ve resim gibi süsleme sanatlarının yanında mobilya tasarımının da mimari ile ilişkilerine de değinilir.

İlgili Programlar